top of page

Opus 60 (2019) Kundeinstrument

Jacob Knudsen, nr. 1937,  sugeluft

Fornying belgen

Opus 59 (2019) Lagerinstrument

Mannborg, nr. 45492 (1931), 1 stemme

Full restaurering, stemming på a' = 440 Hz

Opus 58 (2019) Kundeinstrument

Isachsen & Renbjør, nr. 5349, sugeluft, 3 stemmer

ymse reparasjonar/ reingjering, stemming ned fra a' = 443 Hz til a' 442 Hz

Opus 57 (2019) Kundeinstrument

Vestre, nr. 9640 (1968), sugeluft, 1 2/2 stemme

Ymse reparasjonar / reingjering, stemming på dagens pitch (a' = 440 Hz)

Opus 56 (2019) Kundeinstrument

The D.W Karn Co. Ltd, nr 43 586, (1899), sugeluft, 1 2/2 stemmer

Tekninsk restaurering, stemming opp fra a' = 437 Hz til a' = 440 Hz. rekonsruksjon av møbeldeler/ knesveller

Opus 55 (2019) Kundeinstrument

Chicago Cottage, nr 259 314 (1911), 1 2/2 stemmer

Tekninsk restaurering, stemming på dagens pitch (a' = 435 Hz)

Opus 54 (2018) Kundeinstrument

Chr. & Étienne, nr. 12 524 (1878), trykkluft, 1 stemme

Tekninsk restaurering, stemming på vent

Opus 53 (2018) Kundeinstrument

Einar Kaland, ukjent nummer. (ca 1910),  sugeluft, 1 2/2 stemmer

Tekninsk restaurering, stemming på dagens pitch (a' = 435 Hz)

Opus 52 (2018) Kundeinstrument

"Nordal nr. 1" ca. 1899, trykkluft, 1 stemme

Tekninsk delrestaurering, stemt på dagens pitch (a' = 436 Hz)

Opus 51 (2018) Lagerinstrument

Ph. J. Traÿser & Co, Stutgart, nr. 14250 (ca. 1870) Trykkluft, 2 stemmer

Delvis restaurert, stemt opp fra a' = 437 Hz (opphaveleg) til a' = 442 Hz

Opus 50 (2018) Kundeinstrument

Einar Kaland, nr. 1907  ( ca1920),  sugeluft, 1 2/2 stemmer

Full restaurering, stemming på opphaveleg pitch (a' = 437 Hz)

Opus 49 (2018) Kundeinstrument

Jacob Knudsen, nr. 1211  ( ca1920),  sugeluft, 1 2/2 stemmer

Ymse reparasjonar, tungevask, stemming på dagens pitch (a' = 435 Hz)

Opus 48 (2018) Kundeinstrument

Haugen, ukjent nr./ år, sugeluft, 3 stemmer

Reingjering, ymse reparasjonar

Opus 47 (2018) Kundeinstrument

V. Mustel, nr. 2145-1123, trykkluft, 6/10 stemmer

Ettersyn, ymse utbetringar/ reparasjonar/ finjusteringar

Opus 46 (2018) Lagerinstrument

E. Müller?, nr 29349, samanleggbart, sugeluft, 2 stemmer

Full restaurering, stemming på a' = 440 Hz

Opus 45 (2018) Kundeinstrument

Einar Kaland, nr. 1821,  sugeluft, 2 4/5 stemmer

Teknisk restaurering/ stemming på dagens pitch (a' = 435 Hz)

Opus 44 (2017) Kundeinstrument

Mason & Hamlin, 1891, 3 4/5 stemmer

Teknisk restaurering/ stemming opp frå a' = 437 Hz til a' = 440 Hz

Opus 43 (2017) Kundeinstrument

Brødrene Torkildsen, 1893, 7 stemmer, kyrkjeharmonium

Teknisk restaurering / stemming fra a`= 448 Hz ned til a' = 442 Hz

Opus 42 (2017) Kundeinstrument

Stevens, 1928 Nr 25530,  sugeluft, 2 stemmer

Teknisk restaurering / stemming opp på a' = 440 Hz

Opus 41 (2017) Lagerinstrument

Einar Kaland, 1956, nr. 63943,  sugeluft, 1 stemme

Full resteurering / stemming

Opus 40 (2017) Kundeinstrument

Carpenter 1900, nr. 107161,  sugeluft,  4/6 stemmer

Teknisk restaurering / stemming på opphaveleg pitch (a'= 435 Hz)

bottom of page