top of page

Sveitserpynt, som bør vere pryden på huset, får ikkje alltid like mykje oppmerksomheit når det handler seg om vedlikehald.

Vanskeleg å nå, me tar det heller neste gong, osv. Heilt forståeleg, men etter mange år blir det skikkeleg dårleg, slik at det må taast ned og restaurerast eller fornyast.

Då blir det på tida å spørje meg, eg tar meg gjerne av ein slik jobb. På dette bilete ser ein ein del av ei taklist som skal lagast på nytt, i tillegg til mønekjølen lista står på. 

bottom of page